Kariera

Kariera

Założona przez Ministerstwo Przemysłu Chemicznego w 1952.

1952

Restrukturyzacja w 2003

a

Rozszerzony w 2020

q